Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ : Μεριμνούμε για τα Αδέσποτα | Εμβολιασμός, Στείρωση, Σήμανση, Φιλοξενία, Υιοθεσία | (video)