Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Εντάξαμε το Δήμο στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Η  ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την αρτιότερη οργάνωση του δήμου,   η Δημοτική Αρχή Σικυωνίων αξιοποίησε μια ακόμα  νέα τεχνολογία προχωρώντας  στην ψηφιοποίηση των εγγράφων του δήμου και στην πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση τους.

Η ένταξη του δήμου στην ψηφιακή εποχή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς την πρόοδο με στόχο την  εξυπηρέτηση  του πολίτη  καθώς τού παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και της διεκπεραίωσης  των τρεχουσών υποθέσεων και συναλλαγών του με τον Δήμο με τρόπο εύκολο, γρήγορο και απλό,  μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία, το κόστος και τη γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών Papyros που προμηθεύτηκε ο Δήμος Σικυωνίων μπαίνει σταδιακά σε  παραγωγική λειτουργία η πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές. Όλη η εισερχόμενη αλληλογραφία του Δήμου ψηφιοποιείται στις πύλες εισόδου των γραμματειών και διακινείται ηλεκτρονικά σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους προς διεκπεραίωση. Επίσης η εσωτερική και η εξερχόμενη αλληλογραφία συντάσσεται και διακινείται ηλεκτρονικά με χρήση ψηφιακών υπογραφών καταργώντας πλέον τη φυσική διακίνηση χαρτιού και απλοποιώντας τις υφιστάμενες εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου. Επιπλέον, αναμένεται να γίνει διασύνδεση του συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας με την Ιστοσελίδα του Δήμου με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και να ενημερώνονται άμεσα για τη διεκπεραίωση αυτών, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση τους.

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ- ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ψηφιοποίηση των εγγράφων έχει  ως αποτέλεσμα ο Δήμος Σικυωνίων να μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο κατά την αναζήτηση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση των εγγράφων, να μειώσει το κόστος των αναλωσίμων (μελάνι, χαρτί), το κόστος των  μεταφορικών (ταχυδρομείο, courrier) κτλ ενώ  θα υπάρξει σημαντική  εξοικονόμηση  χώρου καθώς πλέον τα έγγραφα θα είναι αποθηκευμένα σε σύγχρονα αποθηκευτικά μέσα και όχι σε ντουλάπες και φυσικούς χώρους του Δήμου.